Dask m2 fiyatı ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığından yayınlana 2023/2 YILI YAPI YAKLAŞIK BİRİMMALİYETLERİ HAKKINDA TEBLİĞ  fiyatları farklıdır.

Kurumlar arası iletişimsizlik ve beceriksizlik vatandaşa yansımaktadır.

İHTİYARİ DEPREM VE YANARDAĞ PÜSKÜRMESİ TEMİNATINA İLİŞKİN TARİFE VE TALİMAT (Yürürlük:01/08/2023) DE

"...Birim metrekare fiyatı, aksi sigorta ettiren tarafından sigorta eksperlerinin veya yetkili/belge sahibi gayrimenkul değerleme uzmanlarının tespiti ile ispatlanmadıkça-betonarme binalar için 12 bin TL'den, diğerleri için ise 8 bin TL'den az olamaz ....."  demektedir.

DASK, konutun yeniden inşa bedelini
"79 Seri nolu emlak vergisi kanunu genel tebliği ekinde yer alan ilgili Yılı için binaların metrekare normal inşaat maliyet bedellerini gösterir cetvel " de yer alan  “Mesken binaları , Betonarme karkas B) 1. Sınıf İnşaat” için ortalama fiyatı baz alır."

(2023 için bu tutar 3.016 TL) ve konutun metrekaresine göre tutar ödenir.  
Aşan kısım ise "Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından belirlenen;" başka bir mevzuat olan.
"MİMARLIK VE MÜHENDİSLİK HİZMET BEDELLERİNİN HESABINDA KULLANILACAK "İLGİLİ YIL/AY " YAPI YAKLAŞIK BİRİM MALİYETLERİ HAKKINDA TEBLİĞ Yapı yaklaşık birim maliyetleri” dikkate alınacak ve bu mevzuattaki m2 fiyata göre konut sigortası yapılacaktır.

Örnek:
12/08/2023 den sonra düzenlenen poliçede (öncesindeki poliçe bu na göre güncellenmeli)

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2023/08/20230812-5.htm


100 m2 mesken için dask 100 m2 * 3.016 TL = 301.600 TL Teminat vermiştir.
Çevre Şehircilik Bakanlığı Tebliğinde meskenimizin 3.Sınıf yapılar B grubu yapılar içinde olduğu düşünelim.

100 m2 mesken için 100 m2 * 9.000 TL = 900.000 TL mesken değerindedir.

(https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2023/08/20230812-5.htm)

Dask 301.600 TL Teminat verdiğinden ,

Bina için;
Sigortacınızdan dask'ı aşan kalan kısım 900.000  - 301.600 = 598.400 TL için poliçe almalısınız.

(Eşyalar içinde teminat almayı unutmayın.)

Nasıl oldukça karışık değil mi ? İdarenin işleri böyle.

Yorumlar
* Bu e-posta internet sitesinde yayınlanmayacaktır.