Tekne zorunlu sorumluluk sigortası hangi hasarı öder ? Teminat nedir ?

Gezi Yat tekneleri sorunluluk sigortası nedir , neyi öder ?

Gezi teknesi zorunlu sorumluluk sigortası; kusurunuz ölçüsünde zararı karşılar.

Teknenin kazanç kaybı, kira bedeli veya yatma parası isimli zararı zarar veren öder.

Kusurlu olarak gezi teknesi veya yata çarparsanız ;

Teknenin sahibine , onarım (çekek yeri içinde) yerinde kaldığı süre içinde gezi teknesinden elde edeceği kira gelirini sizden ister. Bunun ismi kira kaybı, gelir kaybı, yatma parası gibi isimlerle anılır. Bu tekne yat işleteninin (donatan) yasal hakkıdır. Bu tekne sorumluluk veya gözde (kasko) teminatında değildir.

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/03/20220316-4.htm

Resmi gazete ilanı ile 

12’nin üzerinde yolcu taşıyan tüm teknelerin kanunen su araçları sorumluluk sigortasını yaptırması gerekiyor.

Turist taşıyan teknelerde sigorta yapılması ile deniz aracı sahipleri , yolcular kaza riskine karşı koruma altına alınıyor.

Sigorta teminatı yolcu başına 330 bin dolar civarında. 

Bu sorumluluğu tek başına tekne sahibinin üstlenmesi mümkün değil, ancak sigorta bu tazminatı ödeyebilir.


Teminat tutarları ;Resmî Gazete Tarihi: 18.10.2014 Resmî Gazete Sayısı: 29149

 Tekne veya yatta kaza geçirmeniz, hastalanmanız veya eşyanıza zarar gelmesi, teknenin çevreye zarar vermesi durumunda zarar teminat kapsamına alınmıştır.

(1) Yolcuların gemi kazası sonucu ölmesi veya yaralanması ya da eşyalarının hasara uğraması durumlarına ilişkin asgari teminat tutarları aşağıdaki tabloda belirlenmiştir.

(2) Aşağıda belirtilen kaza başına maddi teminat tutarı ile ölüm, sakatlık ve tedavi giderleri teminat tutarları, hem yolcu hem de üçüncü şahıslara verilen zararlar için uygulanır

                    Asgari Teminatlar (¹)(²)                
                                                         Maddi TeminatÖlüm, Sakatlık ve Tedavi Giderleri  Teminatı                
                                     Bagaj BaşınaAraç BaşınaKaza Başına (³)Kişi Başına                Kaza Başına                
 a) Yolcu sayısı 12’den fazla olan deniz araçları                2.250 SDR12.700 SDR
Yolcu/Araç Kapasitesi X 2.250/12.700 SDR
250.000 SDRYolcu Kapasitesi  X 250.000 SDR                
b) Yolcu sayısı 12 veya 12’den  az olan deniz araçları                                                                                          
Yolcu Kapasitesi X 2.500 TL 
250.000 TLYolcu Kapasitesi X 250.000 TL                


(¹) SDR: Uluslararası Para fonu (IMF) tarafından 1969 yılında meydana getirilmiş uluslararası bir rezerv birimi olan Özel Çekme Hakkı anlamına gelmektedir. Buraya tıklayarak güncel SDR görebilirsiniz.

(²) Yolcu Kapasitesi: Deniz aracının ruhsatında belirtilen yolcu kapasitesi anlamına gelmektedir. İlgili ruhsatta yaz ve kış için farklı yolcu sayıları belirtilmiş ise, bunlardan büyük olan dikkate alınır.

(³) Poliçe düzenlenirken teminat tutarlarının hesaplanmasında, yolcu taşıyan gemiler için yolcu kapasitesi, araç taşıyan gemiler için araç kapasitesi, hem araç hem yolcu taşıyan gemiler için ise teminat tutarı yüksek olan dikkate alınır. 

Manevi zararın teminat kapsamında olmadığına dair bir hüküm yoktur.

Konu Hakkında bilgi için iletişim bölümünden bizimle irtibata geçin.