sigorta şirketi tarafından ret edilen hasar veya tedarik parça iskonto tahsilini talep edin.

Sigorta orijinal hasar farkı

Sigorta şirketi aracın onarılması için orijinal parça göndermeyip parça tedarik iskontosu yapabilir.

Bu haksız uygulamaya itiraz için sigorta eksperinden raporunuzu talep edin.


Orijinal parça yerine muadil , eşdeğer veya çıkma parça yasaktır.

Değişmesi gereken parça orijinal ise orijinal, eşdeğer ise eşdeğeri ile değişmelidir. Hakkaniyet budur.

Eksperden raporunuzu alın ve iskonto var ise bizi arayın.Orijinal parçada oriskonto olmaz iskonto var ise o parça sorunludur.


YARGITAY KISMİ HASARDA GERÇEK TAZMİNAT İÇİN "İSKONTOSUZ ,KDV DAHİL " ÖDEMEDEN BAHSETMEKTEDİR.

Hasarlanan aracı sigortacı iskontosuz ve kdv dahil ödemekle  yükümlüdür. 

Sigortacılıkta kullanılan parçaların araç değerinde düşüşe yol açacak yan sanayi parçalar olması açık bir şekilde yasaklamıştır.Buradaki amaç her iki tarafında sebepsiz zenginleşmesi ni engellemektedir.Aşağıda yer alan kökleşmiş yargıtay kararı gereği sigortacı gerçek zarardan sorumludur.

4. Hukuk Dairesi         2021/3294 E.  ,  2021/4214 K. "İçtihat Metni"

"... 2-Dava, kasko sigorta sözleşmesinden kaynaklanan maddi tazminat istemine ilişkindir.Kasko sigortasında aslolan, gerçek zararın giderilmesidir.     Somut olayda hükme esas alınan 30.09.2019 tarihli bilirkişi raporunda parça bedellerinden %5 iskonto yapılarak hasar tespit edilmiştir.Davalı ile anlaşmalı ya da yetkili servisleri arasında yapılan anlaşmalara göre iskonto uygulanması, davacı sigortalıyı bağlamaz. Dosya kapsamına göre, bilirkişi raporundabelirtilen %5 oranında iskonto yapılmadan, davacının gerçek zararının tespiti gerekir. Eksik inceleme ile hüküm kurulamaz."

17. Hukuk Dairesi    2016/16052 E.  ,  2017/8418 K. "İçtihat Metni" 

‘’Sigortacı, ... sözleşmesinden kaynaklanan tazmin borcunu yerine getirirken gerçek zararı ödemekle yükümlü olarak, aracın onarımı yapılsın ya da yapılmasın, onarıma ilişkin fatura olsun ya da olmasın hasar bedeli üzerinden hesaplanan katma değer vergisini de (3065 sayılı KDV Kanunu uyarınca) zarar görene ödemek zorundadır.’’ 


 Sorun Durumunda;

Çözüm için iletişim bölümünden bizimle irtibata geçin.