Trafik kazası sonrasında kusursuz olduğunuz veya kısmi kusurlu  olduğunuz durumda dahi haklarınız şunlardır. (Kusurunuz %25 dahi olsa haklarınız)  

1- Aracın onarım hakkı ; kusurlunun trafik sigortası aracınızın üzerindeki parça ne ise o iskontosuz ve kdv dahil onarmak veya ödemesini yapmak zorundadır.

2- Değer kaybı, Formül hesabı yapılsa bile genel şartları anayasa mahkemesi iptal ettiğinden bu hesap aracınj kaza öncesi değeri ile kaza sonrası değeri arasındaki farktır.

3- Yatma parası; Onarım süresince araçtan mahrum kalınan makul sürenin maddi karşılığıdır. Bu zararın tazmini için kiralama faturası olmak zorunda değildir. Bu zarar kalemi trafik sigortası teminatında yoktur. Bu nedenle kusurlu araç kullanan veya araç sahibi sorumludur.


            Kaza sonrası ilk iş olarak arabam.com veya sahibinden.com gibi sitelerden aracınızın marka ,model,km ve geçmiş hasar kaydına benzer araçları bularak hasar tarihine en yakın emsal fiyatları tespit edin.

Bunların ekran çıktılarını alın. (Cep telefonu ile değil, bilgisayardan yazdır diyerek tam ekran pdf olarak kaydedin. Puntalar ve ekran görüntüsü büyük olmalı , A4 kağıdına basınca okunaklı olmalı)

Aracınızın değer kaybı hesabında veya kaza sonrası aracın pert olma durumu var ise bu çıktılar gereklki olacaktır.

Araç fiyatlarının sürekli değiştiği ortamda tazminat kaza tarihi itibari ile fiyatlar göz önüne alınarak hesaplanır.

     Kaza sonrası işlemlerin bitmesi bazen 2-3 ayı bulabilir. 2-3 ay sonra bulduğunuz emsal fiyatlar gerçeği yansıtmaz.

Kaza sonrası aracınız servise girdiği tarih ile size teslim edildiği formu isteyin. 

Ayrıca servisten eksperin adını öğrenin telefon ile arayarak "hasar ekspertiz raporu" nu talep edin.

Onarım gerçek süre ile sigortacının görevlendirdiği eksperin süreleri uyum içinde olmalıdır.

Bu ikame araç zararı(yatma zararı) hesabında etkili olacaktır.


Trafik sigortası karşısında aracınız pert olmuş ise kaskoda olduğu gibi sigorta aracınızı almak veya gösterdiği sovtajcıya satmak zorunda değildir.

Bir aracın onarım bedeli iskontosuz ve kdv dahil kaza tarihi itibari ile emsal piysa bedelinin %50 sini geçiyor ise araç pert (tam hasardır ) tir.

Sigorta şirketi aracı İhaleye çıkarır , en yüksek sovtaj bedeli verene satışını yapmanızı isteyecek veya aracın kazalı halini size bu tutar ile bırakır.

Unutmayın ki ,sovtaj için alınan vekaletname, aracın çekme masrafları sigortacının ödemesi gereken masraflardır. Makbuzları ibraz için saklanmalıdır.


Örnek;

Araç 15/07/2023 de kaza geçirmiştir.

Aracın ;

-kaza tarihi itibari ile değeri 1.500.000,00 TL dir.

-Onarım bedeli iskontosuz kdv dahil 945.000,00 TL dir.

- Araç ihaleye çıkar en yüksek fiyat veren 800.000,00 tl dir.

- Aracı 800.000,00 TL satarsınız veya araç bu tutar üzerinden size bırakılır,(Trafik sigortasında tercih hakkınız yoktur.)

- Trafik sigortası limiti 01/01/2023 itibari ile 120.000,00 TL olmuştur. Sigortacı size bunu öder sorumluluğu biter.

1.500.000,00 TL  -( 800.000,00 TL + 120.000,00 TL ) = - 580.000,00 TL zararınız vardır.

Kusurlu kişinin kaskosu var ise İMMS (ihtiyari mali sorumluluk sigortacısına gideceksiniz bu yoksa kusurlu sürücü ve araç sahibinden talep edeceksiniz.)


Unutmayın ki bu örnekteki kusurlu kişi sizde olabilirdiniz.

Kasko yoksa imss çok önemli zarar verilen karşı tarafın zararı karşılanmalı.

Sigortacılık güven işidir.


Yorumlar
* Bu e-posta internet sitesinde yayınlanmayacaktır.