Sigorta Şirketine karşı veya sigortanın rücu durumunda zaman aşımı nedir ?

trafik ve kasko sigorta  zamanaşımı nedir ?

Maddi hasarlı trafik kazalarında yani haksız fiil sebebiyle açılacak davalarda 2 yıllık zamanaşımı süresi geçerlidir.Sigorta şirketine karşı dava, trafik kazası ve sigorta poliçesine istinaden açılacak davalarda sigorta hukuku ve karayolları trafik kanunu hükümleri uyarınca 2 yıllık zamanaşımı geçerlidir.

Ancak kaza ölüm veya yaralanma var ise;
5237 sayılı Türk Ceza kanunu 66.mad göre, uzamış ceza zamanaşımı süreleri, bir veya birden fazla ölü varsa (15) yıl (m.85,66/d), bir veya birden fazla yaralı varsa (8) yıl (m.89,66/e) dir. Ancak ölümlerin yanı sıra yaralılar da varsa, kazayı yapan kişiye uygulanacak cezanın üst sınırı beş yıldan fazla olduğundan, ayrım yapılmaksızın aynı olayda ölen veya yaralananların tümü için dava zamanaşımı (15) yıldır.

Sigortacının zamanaşımı tüm yükümlülüklerini mağdur tarafa karşı yerine getirdikten sonra rücu için süresi 2 yıldır. 

Zamanaşımını kesen nedenler :

Zamanaşımı süresini kesen haller TBK’nun 154. maddesinde düzenlenmiştir. Zamanaşımı süresinin kesilmesi halinde zamanaşımı süresi kesildiği tarihten itibaren tekrar işlemeye başlayacaktır.
(13/03/2020 dahil ile 16/06/2020 dahil arası zaman aşımı salgın nedeni ile durmuştur .)

TBK 154 maddesi uyarınca;

1-Borçlu borcu ikrar etmişse, özellikle faiz ödemiş veya kısmen ifada bulunmuşsa ya da rehin vermiş veya kefil göstermişse.
2-Alacaklı, dava veya def’i yoluyla mahkemeye veya hakeme başvurmuşsa, icra takibinde bulunmuşsa ya da iflas masasına başvurmuşsa zamanaşımı süresi kesilir.

Konuyla ilgili sağlıklı sonuç alınabilmesi ve;

Çözüm için iletişim bölümünden bizimle irtibata geçin.