İşyeri veya evde yangın , dahili su hasarı mı oldu ? Sigorta eksperi eksik sigorta mı hesapladı, haksız muafiyet mi yaptı ?

Yangın sigortası hasar tespitine itiraz


Sigorta eksperleri yönetmeliği 20.madde 7.fıkra gereği raporun bir kopyasını size vermek zorunda
bu raporu alın.

Poliçe yapıldığı sırada eksik sigorta yok ise sonradan ;

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından hazırlanan ve resmi gazetede yayınlanan Mimarlık ve Mühendislik hizmet bedellerinin hesabında kullanılacak yapı yaklaşık birim maliyetleri hakkında tebliğe göre; yapının birim maliyetinin daha yüksek olduğu bahisle eksik sigorta uygulayamaz.

Konu Hakkında bilgi için iletişim bölümünden bizimle irtibata geçin.