Nakliyeci arkadaşlar; 

Suçta şahsilik ilkesi vardır.

Trafik polisi ceza keserken aynı kusur için hem işleten araç sahibi hem de sürücü için iki ceza düzenleyemez.

1- ) Taşıma sınırı üstünde yolcu alınması veya azami yüklü ağırlığın (istiap haddi) veya izin verilen azami yüklü ağırlığın aşılması durumunda ceza sadece 1 kere düzenlenir.

Anayasa mahkemesi kararı için tıklayın.

2-) Taksimetre kullanmayanlar için sürücüye ceza düzenlenemez.

Taksimetre kullanmayan sürücünün aynı zamanda araç sahibi olması durumunda da 2 kez ceza düzenlenemez.

3-) Kamyon,çekici ve otobüslerde takograf olmasına rağmen kullanılmadığı tespit edilirse hem sürücü hem plaka araç sahibine ceza düzenlenemez.Cezada şahsilik ilkesi vardır.

Ayrıca bu tür cezaların düzenlenmesi için hukuka aykırı eylemin kanunda belirtilmiş ve kişi tarafından gerçekleştirildiğinin ispatı gerekir.

Anayasa mahkemesi kararı için tıklayın.

Şuç ve ceza şahsilik ilkesine bağlıdır.

İşte anayasa mahkemesinin iptal ettiği 2918 sayılı KYTK ilgili maddeleri.

 Anayasa mahkemesi 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu 65.mad. ilgili kısımı iptal edilmiştir.


Anayasa mahkemesinin "Araçların yüklenmesi:" başlıklı maddesinin iptal edilen fıkraları aşağıdaki şekildedir.

"Madde 65 – (Değişik: 25/6/2010-6001/36 md.)"... İsleten ile gönderenin aynı olması halinde birinci fıkraya uymayan işleten ve göndereniçin uygulanacak idarî para cezalarının toplamı uygulanır." Bu cümle,(Anayasa Mahkemesinin 12/7/2017 tarihli ve E.: 2017/95, K.: 2017/119 sayılı Kararı ile, bu fıkra 65 inci maddenin birinci fıkrasının (b) bendi yönünden iptal edilmiştir.)


Gönderenin birden fazla olması veya tespit edilememesi halinde birinci fıkraya uymayan işleten ve gönderen için uygulanacak idarî para cezalarının toplamı işletene uygulanır.(4)Anayasa Mahkemesi’nin 1/6/2022 tarihli ve E.: 2022/13, K.: 2022/66 sayılı Kararı ile bu fıkrada yer alan “veya tespit edilememesi” ibaresinin anılan maddenin birinci fıkrasının (b) bendi yönünden iptal edilmiştir.)"

İlgili ceza tutanağında gönderenin birden fala olması tespiti yoktur. Bu durumda şüpheden sanık yararlanır ilkesi gereği cezanın gönderen ile işletene düşen tutarlarının ayrı ayrı düşünülerek işletene uygulaması cezanın şahsilik ilkesi gereği anayasa mahkemesince iptal edildiğinden uygun değildir. Bu nedenle Anayasa mahkemesi " veya tespit edilememesi " kısmının iptaline karar vermiştir. Karar için tıklayın. (R.G. Tarih - Sayı : 6/7/2022 - 31888)

2-
Yorumlar
* Bu e-posta internet sitesinde yayınlanmayacaktır.