Türk Ticaret kanunu sigortacılık ile ilgili olan 6. kitabında 1401 /2 maddesinde 

Ruhsatsız bir sigorta şirketi ile onun bu durumunu bilerek yapılan sigorta sözleşmeleri hakkında Türk Borçlar Kanununun 604 ve 605 inci maddeleri uygulanır. “ demektedir.

          Kanun yapıcı sigortacılık ile ilgili bu durumu borçlar kanunu “Kumar ve Bahis “ hakkındaki maddelerine gönderme yapmış bu şekilde takdir etmiştir. 

Geçersiz demesi yeterli iken “Kumar ve Bahis “ kelimeleri sigortacılığın sığ sularında yüzen ülkemiz için çok ağır olabilir.


Konuyu fazla dağıtmadan trafik sigortasına geçmek istiyorum. 

Trafik sigortasında fiyatları etkileyen en önemli unsur basamaklardır. 

Bu basamaklar dana önce 1-7 arasında iken daha sonra 0-8 olarak değişmiş durumda;


Trafiğe ilk defa çıkacaklar 4. basamaktan poliçe yaptırması gerekiyor. 

Bu “Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasında Tarife Uygulama Esasları Hakkında Yönetmelik” ile düzenlenmiş.


Trafik sigorta primleri sigorta şirketlerince serbest olarak belirleniyor fakat azami prim idare tarafından tespit ediliyor. 

Mayıs 2017 de 4. Basamak Azami Prim Tablosunda otomobil için 807 TL öngörülmüş.

( Ek:RG-3/5/2017-30055)(1)  Ek-1: Araç Grubu Bazında 4. Basamak Azami Prim Tablosu )


6 yıl 7 ay sonra Aralık 2023 de ise bu rakam 7,412 TL olmuş. Artış oranı  %818,46 

Devletin Merkez bankası enflasyon hesaplayıcıda kasım 2023 de olması gereken rakam 4.693,49 TL . 

Sigortacı enflasyonun üstünde prim yazmış, yazdırılmış. Vatandaşı aleyhine fark 2.718,51 TL. 

Bu artışa göre araç başı maddi teminat 2017 de 33.000 TL ise 2024 de yuvarlak hesap 303.000,00 TL olması beklenirken 2023 de 120.000 TL olan araç başı teminat 2024 de 200.000,00 olacak. 

Üstelik 2024 de ocak -mayıs arası her ay %5 prim zammı yıllık bazda % 66,30 olarak . 

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2023/12/20231214-3.htm


İlk kez trafiğe çıkanlar 4. basamaktan başladığını söylemiştim. 

Basamaklar her kusurlu trafik kazanız da 1 basamak düşüyor. 

Bu kazada bedensel zarar var ise düşüş 2 basamak oluyor.

Kusurlu kazanız yoksa sadece 1 basamak yukarı çıkıyorsunuz.

Hasarsızlık Sebebiyle Prim İndirimi ve Hasar Sebebiyle Prim Artırım Oranları Tablosu şu şekilde;                                                                                       

                    Basamak No                                    İndirim (%)                                    Artırım (%)                
                   
                    8
                   
                    50
                                     
                   
                    7
                   
                    40
                                     
                   
                    6
                   
                    20
                                     
                   
                    5
                   
                      5
                                     
                   
                    4
                                                         10                
                   
                    3 
                                                         45                
                   
                    2 
                                                         90                
                   
                    1
                                                         135                
                   
                    0 
                                                         200                


7.Basamaktaki araç 5 yıl boyunca kaza yapmaz ise 8. basamağa terfi ederken;

1.Basamaktaki araç 1 yıl içinde 3 kaza yaparsa 0. basamağa iniyor.

Trafik poliçenizde ;

7 den 8 e çıkana %50 indirim yapılırken;

1 den 0 a inene %200  bindirim yapılır.


Poliçe yenilenmez ise her ay ek %5 prim zammı ile karşılaşılıyor.

 Bu tutar açıkça ceza ama vergi gibi hazineye değil sigorta şirketine gidiyor.  Çok ilginç değil mi ? Kimse itiraz etmemiş.

Ama bu yaptırım devlet ve kamu kuruluşlarına ait araçlara uygulanmıyor. Eşitsizlik her alanda var.


İyi sürücüye en büyük iskonto 8.basamakta o da 8 yıl boyunca kazanız olmaz ise %50 iskonto ; 

Kötü sürücüye her yıl kaza yapar ve 1. basamakta iken 3 kazası olur ise  %200 artış. 


Şimdi gelelim hikayemize; 

“Mehmet bey eski aracını yıllardır kullanmakta ve kusurlu kazası yoktur..

Poliçesi 7. basamakta yer almaktadır.

Eski aracını satmadan yeni bir araç alır Tramer (Trafik sigortaları bilgi merkezi) ona 4. basamağı verir.

Sonra Mehmet bey eski aracını satar, yeni araç alır yeni aracın basamağı 7  olur.

Oysa yönetmelik ilk kez trafiğe çıkanlar 4. basamaktan başladığını söylemektedir.

Kimse ses çıkarmaz, Mehmet bey bu işe akıl veremez. "

Çünkü yönetmelik hem ilk kez trafiğe çıkana 4. basamak derken; hem de birden fazla aracınızın bulunması halinde prim basamağı her bir araç için ayrı uygulanır der. Tavşana kaç tazıya tut.

Birileri alır bunu yazısına malzeme yapar ,birileri masasına meze bu hep böyledir. 

Kasa hep kazanır.


Hakkaniyetli olmadığınız sürece bakışınız ve burnunuz trafikten çıkmaz.

Sigortacılık güven işidir. 

Kazasız belasız iyi sürüşler dilerim.

Yorumlar
* Bu e-posta internet sitesinde yayınlanmayacaktır.