TRAFİK SİGORTASI

TRAFİK SİGORTASINDAN YAPILAN MAĞDUR ARAÇTA PARÇA ORJİNAL OLMAK ZORUNDADIR.
TRAFİK SİGORTASI KANUN DEĞİLDİR.

TRAFİK SİGORTANIZ NELERİ VE NE KADAR KAPSAR?

 • Aracınızla yapılmış kazada, karşı tarafa verdiğiniz ve sorumlu olduğunuz maddi hasarı ve değer kaybını aşağıdaki limitlere kadar karşılar.
  • Bir araca zarar vermişseniz 2021 de 43.000 TL, 2022 de 50.000 2022/07.aydan sonra den sonra 100.000 TL , 2023 de 120.000 TL ’ye kadar,
  • Kaza başına toplam 240.000 TL’ye kadar, (Yani birden çok araca veya yok kenarındaki banket, direk veya binaya verilen toplam zarar)
 • Zarar gören üçüncü kişilerin bakıcı giderleri 1.200.000 TL’ye kadar, (Tedavi giderlerinin tamamı Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından karşılanmaktadır)
 • Kaza sonucu Sürekli Sakat Kalan üçüncü kişiye veya ölen kişinin destekten yoksun kalanlarına
  • Kişi başı 1.200.000 TL’ye kadar
  • Kaza başına ise 6.000.000 TL ye kadar.

 Zarar verdiğiniz kişinin bedeni zararlarda trafik sigortanızın tazminat limiti hasarı karşılamaya yetmeyebilir. Yetmediği durumda da zarar gören taraf kalan kısmı sizden hukuki yollarla tahsil eder.Bu durumda kalmamak için kasko sigortanız varsa yüksek tutarda ihtiyari mali mesuliyet sigortası ek teminatı alın veya tek başına satılan (bazı sigorta şirketlerince limitsiz olarak verilen) ihtiyari mali mesuliyet sigorta poliçesi satın almanızı tavsiye ederiz.

TRAFİK SİGORTANIZ NELERİ KAPSAMAZ?

 • Kendi aracınıza vermiş olduğunuz zararları karşılamaz (Bu hasarın karşılanması için kasko sigortası yaptırmalısınız.)
 • Eşinizin, sigortalının usul ve fürunun (anne-baba, dede-nine, çocuk ve torunlarının), sigortalıya evlat edinme ilişkisiyle bağlı olanların, sigortalının birlikte yaşadığı kardeşlerinin, mallarına gelen zararlar karşılanmaz. (arabanızla bu yakınlarınızın malına zarar verirseniz trafik sigortası karşılamıyor.)Bunun sebebi anılan akrabalarınızın hukuken üçüncü şahıs sayılmamalarıdır.(Sigortacılık müdürlüğü bu konuda değişiklik yapan mevzuat çıkarmamıştır.)
 • Manevi tazminat talepleri Trafik sigortası tarafından karşılanmaz. (Bu teminat için kasko sigortanız varsa ek teminat talep etmeniz, ya da ihtiyari mali mesuliyet sigortası yaptırarak ek teminat ile sigortacınızdan istemeniz gerekir.)
 • Motorlu bisikletlerin kullanılmasından ileri gelen zararlar karşılanmaz (Bu araçlar motorlu kara aracı olarak kabul edilmemektedir)
 • Gelir kaybı, kâr kaybı, iş durması ve kira mahrumiyeti karşılanmaz. (Yani taksi veya kiralık araç gibi ticari araçlara zarar vermeniz durumunda, karşı tarafın aracı tamir süresince kullanamamasından ötürü uğradığı gelir kaybı trafik sigortası tarafından karşılanmaz)
 • %100 kusurlu kaza yaparak sakat kalan sürücüye veya vefat eden sürücünün ailesine trafik sigortası tazminat ödemez. (Bunun için kasko sigortasına ek ferdi kaza veya bireysel olarak ferdi kaza sigortası yaptırmanız gerekmektedir.2015 yılından önce ödeniyordu.Sonra sigortacılar için kanun çıkarıldı.)
 • 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununa göre karayolu sayılan alanlar ve diğer alanlardan genel trafiğe açık yerler ile karayoluyla trafik bağlantısı olan yerler dışında olan kazalar teminata girmez. (Yani karayolu dışında kalan yerlerde, örneğin dağda, ormanda, tarla vb. yerlerde trafik sigortası çalışmaz.)
 • Dağ, orman, tarla bunların karayoluna bağlantısı var ise trafik sigortası zararı karşılamalıdır.